لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر، سفارش محصولات و یا درخواست تعمیرات با شماره زیر تماس بگیرید :

خط مستقیم ارتباط با مدیر عامل : ٣٧٦٦٩٤٦٤-٠٥١
تلفن دفتر مرکزی مشهد : ٣٨٤٣٩٨٠٥-٠٥١
فکــس تهران : ٨٩٧٨٣٤٦٦-٠٢١

پست الکترونیک: info@tidateb.com