انواع دستکش های مورد استفاده کادر درمان 

::انواع دستکش های مورد استفاده کادر درمان

با توجه به شروع بیماری کرونا در کشور و لزوم انجام حفاظت فردی بویژه کادر پزشکی در محیطهای درمانی،توجه همکاران عزیز رو به نکات زیر درخصوص استفاده از دستکش های بهداشتی جلب میکنم

1-دستکش لاتکس

 • به رنگ کرم روشن
 • قابل نفوذ نسبت به اتانول
 • میزان نفوذ ویروس کمتر از 1درصد
 • قابلیت استفاده طولانی مدت تا حدود 16 ساعت و ضدعفونی با اتانول

2-دستکش نیتریل

 • به رنگ آبی
 • غیرقابل نفوذ به اتانول
 • میزان نفوذ ویروس 1تا 3 درصد
 • قابلیت استفاده طولانی مدت تا حدود 8 ساعت و ضدعفونی با الکل

3-دستکش وینیل:

 • بی رنگ است و چسبان نیست
 • میزان نفوذ این نوع نسبت به ویروس حدود ۲۹ درصد هست
 • در صورتی که با اتانول یا مواد ضدعفونی در تماس باشد قابلیت نفوذپذیری تا 50درصد افزایش می یابد

4-دستکش نایلونی یا فریزری

 • پوشش مناسبی در برابر ویروس ها نیستند
 •  درصورت تماس با اتانول یا مواد ضدعفونی میزان نفوذ تا ۹۰درصد افزایش می یابد

👈بصورت خلاصه جهت حفاظت کادر درمان در مقابل ویروس کرونا بهترین نوع در درجه اول دستکش لاتکس و بعد از آن دستکش نیتریل می باشد.. توصیه ما استفاده از دستکش نایلونی یا فریزی در این شرایط نیست!!