توضیحات

لوله ونتیلاتور

لوله ی ونتیلاتور مدل خرطومی

یکی از مهمترین متعلقات این دستگاه لوله خرطومی است.معمولاً لوله های هوا و اتصالات دچار مشکل

می شوند.

لوله های آسیب دیده و پوسیده باید سریعاً تعویض شود. مرطوب ساز و نبولایزرها احتمال مسدود شدگی

دارند و تمیز کردن مداوم آنها ضروری است.

بهتر است از لوله های خرطومی یک بار مصرف استفاده شود و بعد از هر بیمار نیز مجدد تعویض شود.

در بیمارانی که به مدت طولانی از لوله های خرطومی، استفاده می شود بعد از ۵-۳ روز لوله خرطومی

بایستی تعویض شود در صورت چند بار مصرف بودن لوله های خرطومی ضدعفونی کردن آن به این ترتیب

انجام می شود :

ابتدا لوله های خرطومی با دترجنت شسته و آبکشی شود تا ترشحات آن کاملا پاک شده و باید قطعات آن

را جدا کرد و در داخل سطل محتوی محلول دکونکس ۵۳ پلاس به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور ساخت و بعد

مجددا آبکشی کنید و آن ها را آویزان و وارونه نگهداری کنید تا کاملا خشک شود.

محصول مرتبط:

http://tidateb.com/product/تیغ-بیستوری-moris/