برای دیدن مشخصات کامل محصولات به گالری محصول مراجعه نمایید.

توضیحات

محصولات یکبارمصرف پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی

 • محصولات آزمایشگاهی
 •  ظرف ادرار ۲۴ ساعته
 •  استول باتل قاشقکدار
 •  یورین باتل استریل و غیراستریل
 •  لوله آزمایش شفاف
 • اپلیکاتور آزمایشگاهی
 • لوله ادرار دربدار
 • لوله ادرار دربدار با تبدیل زنانه
 • طوق کودک
 •  لگن بدون درب
 •  دهانی اسپیرومتری
 • کیسه زباله بیمارستانی
 •  ماسک اکسیژین یکبارمصرف
 •  کیسه زباله رولی ییمارستانی
 •  سوند نازل اکسیژن
 • و …

برای دیدن مشخصات کامل محصولات به گالری محصول مراجعه نمایید.

محصول مرتبط:‌http://tidateb.com/product/تشک-مواج-سلولی-تشک-زخم-بستر/